notka prawna

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.FOTOMAJORA.PL

 

I. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.fotomajora.pl jest Działalność Gospodarcza FOTOMAJORA.PL Łukasz Majer, ul. Zbożowa 4, 89-650 Czersk

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   b. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH.PL, funkcjonującego pod adresem www.ovh.pl

 

II. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego
    Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

 

III. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
    wynikającym z żądania.

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ